Tuesday, August 5, 2008

Staro Sajmiste 1938.
Nakon Prvog svetskog rata počinje nova faza u razvoju Beograda, prestonice mlade Kraljevine Jugostavije, koji doživljava brz razvoj i značajnu modernizaciju.
Nakon ubistva kraljevskog para Obrenović 1903.god, ekonomskih nesuglasica sa Austro-ugarskim carstvom, stvorila se prilika da se pokaže demokratski potencijal zemlje. Počinje brz i snažan razvoj Beograda, koji ubrzo postaje administrativni, kulturni i industrijski centar. Usled intenzivnog indutrijskog rasta, širio se i grad. Glavnim planom iz 1923. gradski centar širi se i na levu obalu Save.
Novi Beograd izgradjen je u celini posle drugog svetskog rata kao prirodna aluvijalna delimično močvarna ravan. Smatra se najznačajnijim primerom modernog urbanizma kod nas.
Dogovori oko realizacije Starog Sajmišta počinju 1936. Osnovni koncept zasnivao se na rasporedu paviljona oko centralno postavljene kule, koja je imala funkciju izložbenog prostora kao i markera urbanog tkiva, sagledivog sa različitih tačaka garada. 1938. održana je prva izložba.


Pored ekonomskih i reprezentativnih vrednosti, beogradski sajamski prostor bio je vazan za istoriju srpskog urbanog planiranja iz vise razloga:
1_proces planiranja, projektovnja, i gradnje, kao i finansijski aspekt bili su kompletno javnog karaktera. Mnogi profesionalci, privatni investitori i gradjani bili su uključeni u donošenju odluka.Ova činjenica vazna je kao potvrda uspeha realizacije kompleksa Starog Sajmista, ali i kao potvrda gradjanskih institucija i poverenja gradjana u iste;
2_prostorna kompozicija potpuno je realizovana po planovima, a svaki detalj dizajnirali su profesionalci bez otvorenih mogućnosti za improvizacije;
3_Sajamski prostor simbol je modernosti, i ukazuje na težnju da se u ovom periodu modernizuje cela zemlja;
Iz dana u dan Beograd je sve više postajao mesto sastanka poslovnih ljudi iz Jugoslavije i okolnih zemalja, a Staro Sajmište jedno od vodećih u jugoistočnoj Evropi.

Drugi svetski rat drastično je promenio sudbinu ovog prostora. Sajamski kompleks postaje koncentracioni logor, prvo za srpske Jevreje, a zatim i za Rome i Srbe, političke neistomišljenike.


Share/Bookmark

No comments:

Related Posts with Thumbnails