Wednesday, September 15, 2010

Yes We Can Architecture


izvor: DEZEEN
Ime instalacije je Qui est “in”, qui est “out”, Yes We Can Architecture . Prošlog leta bila je postavljena u dvorištu zgrade muzičke škole Hotel d’Aurès, a kao deo Festival des Architectures Vives :In(Side)Out, Montpellier, France.
Ovi hupa hoop-ovi formiraju laku i čvrstu strukturu. In and Out igru. Igru Svetla i Senke. Izuzetni kontrasti su u igri. Dvorište zgrade iz 18tog veka i moderna organska privremena struktura. Space is turned inside out. Inside out formira i Upside down.Tako mnogo asocijacija, i valjda mi se zato toliko i dopada. Budžet 900evra.
U izvođenju ove instalacije učestvovalo ukupno 4 osobe (Frederic ANDRE, David CARDINAL, Christelle Bewig, Sophie LEPINOY), sa 300 hh i  to za 2 dana. Very light.Very creative.

Read more-I još ovo...
Share/Bookmark

Wednesday, September 1, 2010

kao riba na suvom


ili virtuelni triatlon

Read more-I još ovo...
Share/Bookmark

Tuesday, August 31, 2010

Squatting

Za skvoting sam saznala slučajno, čitajući o Katharine Hibbert, devojci koja je sa 26 godina ostala bez posla i novca za plaćanje rente za stan. Tada je odlučila da se odrekne svojih potrošačkih navika, socijalne  ili pomoći rodbine i prijatelja, da ne prosi i ne krade.
Ili makar da proba! Danas ona živi u jednom londonskom skvotu, pisac je i član ASS.
A onda, hvala Googlu, pronađem toooliko podataka.

Postoje različite definicije skvotinga, i sam skvoting je širok pojam, ali ja bih ga svela na reciklažu prostora.
Zapravo, to je zauzimanje nezauzetog ili napuštenog i praznog prostora, bez dozvole vlasnika, uglavnom radi stanovanja ili društvenih aktivnosti. Njeni pripadnici zauzetu zgradu nazivaju "skvot", gde žive u nekoj vrsti kolektivnog života. Ja nikada nisam bila ni u jednom,  ali znam da u našoj terminologiji ovo znači bespravno useljenje.  Postoje različite tipologije, koje razvija Hans Pruijt, profesor Fakulteta društenih nauka u Roterdamu, ali kad se sve to svede na suštinu postoje 2 osnovna razloga za osnivanje skvota: zato što je neko egzistencijalno ugrožen ili iz ubeđenja.
Začudila sam se koliko je ovo česta pojava.  Prema podacima Robert Neuwirth-a jedna milijarda, ili jedna šestina ljudi na svetu su skvoteri ( izvor squattercity.blogspot.com ). U mnogim evropskim zemljama to deo kulture, a mnoga skvot mesta možete naći i u turističkim brošurama Amsterdama.
Ovo je novi socijalni fenomen i oblik urbanog razvoja gradova.
U Beogradu je zabeleženo postojanje više skvot mesta od kojih su najpoznatiji: Rebel Haus, AKC Akcija, KUDRUC. Mislim da ni jedno mesto više ne postoji kao takvo.
I naravno Romi, koji su pravi skvoteri, bez asocijacija, nevladinih organizacija, alternativnih pokreta,..iz čiste nužde.
Diplomskog rada Damjana Pavlice na temu skotinga.

Read more-I još ovo...
Share/Bookmark

Saturday, August 28, 2010

Rezultati konkursa za uredjenje hola zgrade Gradske uprave u Pančevu

Rezultati konkursa za uredjenje hola zgrade Gradske uprave u Pančevu. Konačno!
O raspisu konkursa pisala sam ovde, a sad mogu sa vama da podelim naše rešenje, nažalost ne i ostala.
Više informacija o rezultatima konkursa na zvaničnoj prezentaciji Pančeva.


Enhanced by Zemanta

Read more-I još ovo...
Share/Bookmark

Thursday, August 12, 2010

Brazilian Activists Paint Guerrilla Pedestrian Lines

Dok su neki bili fiksirani za TV i gledali Svetsko prvenstvo u fudbalu, neki su to koristili.
Brazilski aktivisti iskoristili su ovaj momenat i puste ulice bez saobraćaja za akciju pravljenja pešačkog prelaza na ulicama Sao Paulo-a.


Na ovom mestu je i postojao taster kako bi se  vozači automobila crvenim svetlom zaustavljali, ali nigde zebre!!! Nakon što je pešački iscrtan ( u toku utakmice Pargvaj-Španija), sve je funkcionisalo, vozači su se zaustavljali.
Ne znam da li je pešački prelaz još uvek u funkciji, ali zvuči kao dobar pokušaj da se odgovornima skrene pažnja na problem. Znam jedno mesto u Beogradu gde bih nacrtala jednu zebru. Karađorđeva ulica, kod izlaska iz Lastine autobuske, u pravcu Zagrebačke. Tamo gde stalno vidite da neko pretrčava put.
Read more-I još ovo...
Share/Bookmark

Thursday, August 5, 2010

Street Art- BelgradeJoš jedan post o Street Art-u u Beogradu. Predhodni se nalazi u Pop Lukinoj.
I dalje u kraju, Magacin MKM, ulica Kraljevića Marka. Nemam pojima ko su autori.

više OVDE

Another post about Street Art in Belgrade. The first one is in the Pop Lukina Street.
Still in the neighborhood, Warehouse MKM, Kraljevica Marka Street. Do you know who are the authors?
More photos HERERead more-I još ovo...
Share/Bookmark

IKEA hacker

Obožavam IKEA-u.Što zbog odličnog koncepta, dobrog dizajna, cool cena i imidža na kojem stalno rade. Volim i njihov Hooray for the Everyday.  I, naravno, novi katalog za 2011.
Ali ovaj blog sam skoro otrkila: IKEA hacker. Pravo otkriće. Razmenjuju se ideje inspirisane IKEA proizvodima; kako ih preurediti, unaprediti, srediti, učiniti više svojim,...Dobićeš praktične savete, ilustovane fotografijama, i ono najbolje: gomilu inspiracije... Poenta je: Love&Share. Šta god to bilo: genijalni projekti, ili mala intervecija, savet  i mogućnost da se nešto ponovo koristi. 

Sto od polomljenih Ikea stolice i surferske ploče

Još mnogo primera na IKEA HACKER.


Enhanced by Zemanta

Read more-I još ovo...
Share/Bookmark

Wednesday, August 4, 2010

How to dress like an architectRead more-I još ovo...
Share/Bookmark

Tuesday, August 3, 2010

Onoga mi krsta – Kragujevac 2010

Učenici Prve kragujevačke gimnazije postavili su pitanje „šta sve fali Kragujevcu, a čega ima na pretek“? Odgovarali su im prolaznicu u Kragujevcu, i sve je zabeleženo mobilnim telefonima u okviru radionice Vidi KG Maraton, program Čuj/Vidi/Pokreni.
Krst visine 18m, raspona 11? I dont think so!
ideja/snimak/montaža/režija:Nevena Dabović, Jovan Bogicević, Aleksandar Vukajlović, Predrag Todorović, Milica Dimitrijević, Ognjan Pantić, Marina Bulatović, Damir Karamustafić, Stefan Aksentijević, Ivana Vukić; mentor: Darko Soković.

Čuj/Vidi/Pokreni!
Pitanje šta sve fali Beogradu je malo složenije, ali zašto da ne? Današnja  „blic“ anketa: deset stvari koje najviše nerviraju beograđane me je i podsetila na ovu temu.
Moj predlog: metro, javni toaleti, kultura, jedno dooobro krečenje, posečeni platani, dobar sladoled, više inicijative...Tvoj predlog?

Read more-I još ovo...
Share/Bookmark

Tuesday, July 27, 2010

Competition results for market Senjak in Belgrade

Početkom godine Opština Savski venac u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda raspisala je opšti javni anonimni  anketni urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu rešenja pijace „Senjak“  u Beogradu. Rezultate možete videti na sajtu DABa, a ja vam predstavljam jedan od tri otkupa, rešenje ArhStudia, autorski tim: Gordana Minić, dia i Aleksandar Bajić, dia. Više o ovom rešenju OVDE.

Autori su ovim rešenjem potencirali jasno povezivanje  pijace i otvorenog gradskog trga u jedinstvenu celinu, a potom i integraciju novonastale celine u postojeće gradsko jezgro, sa ciljem da se postojeći karakter lokacije  očuva i unapredi.

Dobra osvetljenost i provetrenost postignute su kroz prozračnost prizemlja  objekta i lokala, što omogućava jasnu orjentaciju u prostoru, prijatne uslove za boravak unutar objekta i vešto uklapanje u kontekst.
Uspostavljen je kontinuitet pešačkih pristupa i tokova, a na prostoru novog otvorenog trga (na koti 85.00m, nivo 0) predviđeni su prostori za okupljanje pešaka, kao čvorište koje objedinjuje postojeće i planirane pešačke tokove.  Na trgu je formirana logična promenade  kao veza  i odgovor na denivelaciju  ul. Koste Glavinića i Bulevara vojvode Mišića.  
U cilju pronalaženja što racionalnijeg rešenja predviđeno je zadržavanje privremenih objekata duž ulice Koste Glavinića, koja je sada oplemenjana drvoredom, obezbeđen je dodatni prostor za parkiranje i time ostvarena nova vizura ulice.

Prostorna celina zelene pijace na nivou -1 sadrži tehničke prostorije,magacine, lokale za prodaju različite robe (ribe, mesa, mlečnih proizvoda, cveća, pekaru), natkriveni višefunkcionalni otvoreni prostor pijace – park, informacioni pult i kafe. Predviđeno je da se nakon izmeštanja pokretnih tezgi, i skladištenja u za to predviđeni prostor,  površina pijace transformiše u čistu natkrivenu površinu koja služi kao poligon, skejt- park, izložbeni prostor,..
Višenamenski plato-trg na nivou 0 projektovan sa ciljem da se prirodna pogodnost lokacije-pogled prema reci  u pravcu Bulevara Vojvode Mišića, maksimalno iskoristi i naglasi kao dominatno i prepoznatljivo obeležje ove mikroceline. Kontinulanim pešačkim stazama  obezbeđuju se vizuelna i fizička veza ulica Koste Glavinića i Bulevar vojvode Mišića, i  nesmetano kretanje. 
Ovaj javni otvoreni prostor predviđen je kao centar okupljanja i zadržavanja za ovaj deo grada. Trg je u različitim režimima predviđen i kao scena za kulturne  događaje, otvorene događaje i manifestacije.


photo: ArhStudio
www.beograd.rs/cms/view.php?id=1394071


Municipal “Savski venac” in collaboration with Belgrade Association of Architects announced the urban-architectural competition for the solution of  market "Senjak" in Belgrade. The results can be found on the  DAB’s website , I’ll present you one of three special price made by ArhStudio design, by authors:  Gordana Minic,M.Arch. and Aleksandar Bajic,M.Arch.More about project HERE.
The authors emphasized the idea of linking the market and town square in a single unit, and then the integration of the newly created unit in the existing urban core, in order to preserve the existing character of the site and also to improve it.
Good lighting and ventilation are achieved through transparency of ground floor shops, which enables a clear orientation in space, comfortable working conditions inside the facility and easy fitting into the context.
We achieved a continuity of pedestrian access and flow. The area of new open square (elevation 85.00m, level 0) is now gathering spaces for pedestrians, a meeting place that brings together existing and planned pedestrian flows. In order to find a rational solution, we provided keeping  temporary buildings along the  Kosta Glavinića streets, which is now refine with tree rows and additional space for parking and thus achieved a new view of the street.
Market place at the level of -1 contains technical facilities, warehouses, shops for sale of various goods (fish, meat, milk products, flowers, bakery), covered multi-function market space, information desk and café. After the relocation of movable stands and storaging in the specified area, the space of the market transforms into a clean covered area that serves as a proving ground, skate-park, exhibition area, ..
Multi functional square (level 0) is designed to enhance the natural advantage of location-view of the river in the direction toward Boulevard Vojvode Misic.The task was maximum use and promotion of the advantages of location, as a dominant and recognizable feature of this mikroceline. Continuous paths provide a visual and physical connections between Kosta Glavinica Street and Boulevard Vojvode Misic, and smooth motion.
This public open space is envisaged as a center of gathering and retaining in this part of town. The square is designed for a variety of modes and a stages, like: for cultural events, sports and recreation and other happenings.

Read more-I još ovo...
Share/Bookmark

Thursday, July 22, 2010

RIBA Stirling Prize 2010 shortlist

Stirling Prize je godišnja nagrada koje se dodeljuje arhitekti-autoru-timu objekta koji je dao značajan doprinos arhitekturi u velikoj Britaniji (objekat izgrađen ili dizajniran u VB). Naravno, arhitekta mora da bude član RIBA, a objekat izgrađen u okviru EU. Nagrada iznosi £20,000.

Lista je sledeća:

1. Ashmolean Museum, Oxford; Rick Mather Architects
Photography © AndyMatthews

2.Bateman’s Row, London; Theis and Khan
Photography © Nick Kane

3. Christ’s College School, Guildford; DSDHA
Photography © Hélene Binet / Tim Soar

4. Clapham Manor Primary School, London; dRMM
Photography © Jonas Lencer

5. MAXXI, National Museum of XXI Century Arts, Rome ; Zaha Hadid Architects
Photography © Iwan Baan

Photography © Ute Zscharnt

Dobitnik će biti objavljen 2. oktobra, u Londonu.

Nagrada je osnovana 1996.,i važi za jednu od najprestižnijih arhitektonskih nagrada u VB. Predhodni dobitnici RIBA Stirling nagrade su:

2009. - Maggie’s Centre, London; Rogers Stirk Harbour + Partners;
2008. - Accordia housing development, Cambridge ; Feilden Clegg Bradley Studios/Alison Brooks Architects/Macreanor Lavington ;
2007. - Museum of Modern Literature, Marbach am Neckar, Germany ; by David Chipperfield Architects
2005. - Scottish Parliament building,Edinburgh ; EMBT & RMJM
2004. - 30 St Mary Axe,London ; Foster and Partners
2003. - Laban,Deptford, London; Herzog & de Meuron
2002. - Gateshead Millennium Bridge,Gateshead ; Wilkinson Eyre & Gifford
2001. - Magna Centre,Rotherham ; Wilkinson Eyre
2000. - Peckham Library,London ; Alsop & Störmer
1999. - Lord's Media Centre,London ; Future Systems
1998. - American Air Museum,Imperial War Museum, Duxford by Foster and Partners
1997. - Music School,Stuttgart ; James Stirling, Michael Wilford and Associates
1996. - Centenary Building,University of Salford,Salford ; Stephen Hodder

via: DEZEEN


The Stirling Prize is awarded annually to the architects of the building that has made the greatest contribution to British architecture (‘built or designed in Britain’) in the past year . The architects must be RIBA members, but the building can be anywhere in the European Union. Stirling Prize laureates receive a stipend of GB£20,000.

1. Ashmolean Museum, Oxford by Rick Mather Architects
Photography © AndyMatthews
2.Bateman’s Row, London by Theis and Khan
Photography © Nick Kane
3. Christ’s College School, Guildford by DSDHA
Photography © Hélene Binet / Tim Soar
4. Clapham Manor Primary School, London by dRMM
Photography © Jonas Lencer
5. MAXXI, National Museum of XXI Century Arts, Rome by Zaha Hadid Architects
Photography © Iwan Baan
Photography © Ute Zscharnt

The winner will be announced at a ceremony in London on 2 October.

The award was founded in 1996, and is considered to be the most prestigious architecture award in the United Kingdom. Previous winners of the RIBA Stirling Prize include:

2009. - Maggie’s Centre, London by Rogers Stirk Harbour + Partners;
2008. - Accordia housing development, Cambridge by Feilden Clegg Bradley Studios/Alison Brooks Architects/Macreanor Lavington ;
2007. - Museum of Modern Literature, Marbach am Neckar, Germany by David Chipperfield Architects
2006. - Barajas AirportTerminal 4,Madrid by Richard Rogers Partnership
2005. - Scottish Parliament building,Edinburgh by EMBT & RMJM
2004. - 30 St Mary Axe,London by Foster and Partners
2003. - Laban,Deptford, London by Herzog & de Meuron
2002. - Gateshead Millennium Bridge,Gateshead by Wilkinson Eyre & Gifford
2001. - Magna Centre,Rotherham by Wilkinson Eyre
2000. - Peckham Library,London by Alsop & Störmer
1999. - Lord's Media Centre,London by Future Systems
1998. - American Air Museum,Imperial War Museum, Duxford by Foster and Partners
1997. - Music School,Stuttgart by James Stirling, Michael Wilford and Associates
1996. - Centenary Building,University of Salford,Salford by Stephen HodderRead more-I još ovo...
Share/Bookmark
Related Posts with Thumbnails