Wednesday, June 23, 2010

Street Art- Belgrade

Street art me podseti na mural u Pop Lukinoj 6 pored koga često prolazim. Uvek me prekine u razmišljanju i tera da mislim o gradu.

Autor je BLU, a mural je zaršen u avgustu 2009., u okviru projekta Super Zid, koji su realizovali Telenor, BELEF I KIOSK. Fotografije koje beleže proces nastajanja možete videti ovde.

Evo i snimka iz Berlina, 2009.


Share/Bookmark

No comments:

Related Posts with Thumbnails