Wednesday, July 21, 2010

BEOGRADSKI SINDIKAT

Dobra vest
Svesni da živimo u vremenu u kome je čovek zaboravio šta znači biti čovek, osetili smo potrebu da album izdamo na baš ovakav način.
Smatramo da ljudi kojima su posvećene ove pesme nisu niti naša publika, niti konzumenti, niti naši sledbenici, niti fanovi, već prijatelji sa kojima želimo da podelimo naše ideje. Danas kada je sve na prodaju, kada svi trče za uspehom, kada sve i svako ima svoju cenu i kada je novac postao jedino merilo vrednosti, mi smo odlučili da ovaj album podelimo sa vama na internetu – besplatno, sa nadom da ćete ovu dobru vest i vi podeliti sa drugima. Želimo da naši stihovi budu podrška na putu da SVIZAJEDNO postanemo bolji ljudi. Ovaj album je posvećen diskretnim herojima, svima koji vode svakodnevne bitke, koji se ne predaju bez obzira na okolnosti, koji nikada ne stavljaju sebe ispred drugih i koji pre svega i dalje veruju u sutra. Ovaj album je posvećen njima, odnosno vama.
Album možete pruzeti OVDE.


The good news
We are aware that we live in a time when a man forgets what it means to be human, we felt the need to publish the album in  this way. We believe that people who these songs are dedicated to are not our audience, or consumers, or our successors, or fans, but friends with whom we wish to share our ideas. Today, when everything is on sale, when everybody running to succeed, when everything and everyone has a price and when money became the only measure of value, we have decided to share this album with you on the Internet - free of charge, with the hope that you will share this good news with others. We want our lyrics to be support on the way to ALLTOGETHER become better people. This album is dedicated to discrete heroes, all those who leads the daily battle, who do not surrender no matter the circumstances, that never put themselves ahead of others, and above all, still believe in tomorrow. This album is dedicated to them, to you.
Download it HERE.Share/Bookmark

No comments:

Related Posts with Thumbnails